Tuesday, 30 September 2014

Mari Saling Menasihati: Dakwah Tidak Mengenal Taraf

Kepada sang penyombong, sang pendengki serta sang pemurung kepada orang-orang yang tidak setaraf dengannya, ingatlah pada dirimu kembali bahawa Rasulullah ditegur secara langsung oleh Allah melalui surah 'Abasa, surah ke-80 ayat 1 hingga 10 atas pengabaian baginda kepada seorang buta bernama Abdullah bin Ummi Maktum yang ingin meminta tunjuk ajar dari baginda sendiri, di mana pada waktu itu baginda sedang sibuk melayan pembesar-pembesar Quraisy dengan mengharapkan keislaman mereka, padahal orang buta itu jelas sangat menginginkan keislaman tersebut diajarkan kepada beliau.

Dakwah dan tarbiyyah tidak mengenal erti kaum, kenegerian, pangkat mahupun status sosial. Ingatlah ramai yang tidak senasib dengan kita berkemungkinan sangat memerlukan minuman keislaman itu untuk menghilangkan kehausan hati mereka, sedang kita tidak menyedarinya.

Rujukan:
1. halaqah


No comments :

Post a Comment